دوشنبه 21 آبان‌ماه سال 1386

سناریو برای متدلوژی SSADM

دوستان در تحلیل سیستم به روش SSADM ابتدا ما باید فرمهای مربوط به آن سیستمی که می خواهیم تحلیل کنیم جمع آوری کنیم .

در مرحله بعد ما باید مشکلات سیستم موجود را توصیف کنیم و راه حل های خود را ارائه دهیم که اغلب ما راه حل را در میکانیزه کردن سیستم می بینیم . به این توصیف سناریو گفته می شود . در زیر ما یک نمونه سناریو را که یکی از دوستان برای ما ارسال کرده است را آورده ایم و قصد داریم که بانک اطلاعاتی ارزشیابی اساتید را با استفاده از متدلوژی SSADM تحلیل کنیم . البته دوست عزیزی که این مطلب را برای ما ارسال نموده می خواهد با استفاده از متدلوژی RUP این پروژه را تحلیل کند .ما نیز به موازات ایشان ضمن همکاری در انجام پروژه این دوست عزیز ، با استفاده از متدلوژی SSADM تحلیل این پروژه انجام می دهیم .

سناریو بانک اطلاعاتی ارزشیابی اساتید

بانک اطلاعاتی ارزشیابی اساتید بانکی است که در آن اطلاعاتی در مورد ارزشیابی هایی که در همه مراکز آموزش عالی کشور در انتهای هر نیم سال تحصیلی از دانشجویان خواسته می شود تا در مورد مدرسان دانشگاه اظهار نظر نمایند، می باشد. نظرات دانشجویان معمولا به وسیله ی پاسخ دادن به سوالاتی که به صورت چند گزینه ای مطرح شده است پرسیده می شود و در نهایت پاسخبرگهایی که توسط افراد مسئول بررسی می گردید نگهداری می شد که امروزه این کار توسط کارت خوانهایی انجام می گردد و این دستگاه با خواندن علامتها این نظرسنجی را جهت هر استاد انجام می دهد . نگهداری اطلاعات ارزشیابی اساتید به طریق سنتی دارای مشکلاتی می باشد :

ü      دسترسی سهل و آسان به این اطلاعات غیر ممکن است.

ü      جهت پیداکردن استاد مورد نظر زمان زیادی نیاز می باشد.

ü      نگهداری این پاسخ برگها دشوار می باشد.

ü      قابل دسترسی همگان نیست.

ü      همراه با کاغذ بازی فراوانی می باشد.

ü      و غیره

برای اینکه بر این مشکلات غلبه کنیم یک بانک اطلاعاتی تحت وب می سازیم تا همگان از هر جایی و در هر زمان که لازم باشد به آن دسترسی داشته باشند و هر مرکز علمی، دانشجو، و .... بتواند اساتید مورد نظر خود را طبق نظرسنجی های مربوطه در درس مورد نظر انتخاب نماید.

 فرم سناریو سیستم ورود و خروج پاسارگاد ( یک مثال دیگر )